11

Sep

Microdata en gestructureerde gegevens

Zoekmachines vormen - naast de miljoenen websites - de kern van het Internet. Zonder zoekmachines zou het Internet vandaag de dag misschien zelfs niet meer bestaan, of toch niet onder de vorm zoals we deze vandaag kennen.
Zoekmachines werden ontwikkeld om tekst op webpagina's te indexeren en om deze via de zoekresultaten aan te bieden aan de gebruiker. Tot voor kort konden ze echter geen betekenis geven aan de aangeboden gegevens. De Microdata standaard brengt hierin echter verandering.

Microdata to the rescue

Microdata is een manier om inhoud te labelen met het doel een specifiek type informatie te beschrijven (zoals recensies, persoonsgegevens of evenementen). Elk informatietype beschrijft een specifiek soort item, zoals een persoon, een gebeurtenis of evenement of een recensie. Zo heeft een persoon bijvoorbeeld de eigenschappen 'naam', 'foto', 'titel' en 'rol'. Hiervoor raadt Google ons aan om zogenoemde microdata (META data) aan onze HTML broncode toe te voegen.

We onderscheiden drie varianten:

  • Microdata (aanbevolen)
  • Microformats
  • RDFa

Volgende inhoudstypen worden door deze standaard ondersteund:

HTML5 Microdata specificatie

De HTML5-microdataspecificatie maakt gebruik van eenvoudige kenmerken (vaak <span> of <div>) om korte en beschrijvende namen toe te wijzen aan items en eigenschappen.

​Een voorbeeld:

<div itemscope itemtype="http://schema.org/Organization">
  <span itemprop="name" class="company-name">Inno-IT</span>
  <span itemprop="url"><a href="http://www.inno-it.be" title="">http://www.inno-it.be</a></span>
</div>

itemscope

Om een nieuw item aan te maken gebruiken we het itemscope attribuut.

itemtype

Om het type van een item aan te duiden voegen we een itemtype attribuut toe met als waarde de schema.org URI die het type aangeeft.

itemprop

Om een eigenschap toe te kennen aan een item gebruiken we het itemprop attribuut op onderliggende tags.

Belangrijk om weten

  • Belangrijk om weten is dat deze microdata onderdeel uitmaakt van de HTML5 specificatie!
  • Deze gestructureerd informatie heeft géén invloed op de ranking van uw pagina in de zoekresultaten.
  • U moet tekst markeren die daadwerkelijk wordt _weergegeven_ aan de gebruikers die uw website bezoeken.
  • Gebruik de tool voor het testen van uw gestructureerde gegevens op de Google webmaster tools website. Hou er rekening mee dat het even kan duren alvorens Google uw microdata oppikt.

Conclusie

Microdata is een mooie toevoeging aan de HTML5 standaard om extra semantiek te geven aan gestructureerde data in zoekresultaten. Voor ontwikkelaars echter betekent dit dan weer extra 'manueel' werk om de Microdata aan te brengen - aangezien de veelheid aan inhoudstypes en attributen. Google ondersteunt wel andere manieren om deze informatie aan te duiden(Data Highlighter), maar aangezien deze enkel werkt voor de Google zoekmachine, lijkt het manueel aanbrengen van Microdata vandaag de énige manier om echt van een standaard te kunnen spreken.